ความหมายของ “รุ่นใหญ่” ในนิยามของคุณ

ที่อยู่ (เพื่อส่งของที่ระลึกจ้า)